1. So với nhiên liệu hóa thạch truyền thống, pin lithium-ion chạy bằng nhiên liệu hydro sử dụng các phản ứng điện hóa. Khi năng lượng được cung cấp, chỉ có nước và nhiệt được tạo ra. Tuy nhiên, nhiên liệu hóa thạch truyền thống sẽ tạo ra nhiều loại khí và bụi độc hại, là công cụ tuyệt vời để vệ sinh môi trường.

2. So với các loại pin truyền thống khác, pin lithium ion nhiên liệu hydro là một loại thiết bị phát điện và pin truyền thống chỉ có chức năng lưu trữ năng lượng điện. Điện từ của nhiên liệu hydro giống như máy phát điện, trực tiếp chuyển đổi năng lượng hóa học thành năng lượng điện, tốt hơn nhiều so với pin truyền thống về mặt tiện lợi.

3. Tỷ lệ chuyển đổi năng lượng của pin lithium ion nhiên liệu hydro cao. Nói chung, việc chuyển đổi năng lượng do quá trình đốt cháy gây ra chỉ hơn 30%, trong khi tỷ lệ chuyển đổi năng lượng của pin lithium ion nhiên liệu hydro đạt mức đáng kinh ngạc là 80%. Sử dụng ít tài nguyên hơn để thu được nhiều năng lượng hơn, nó phải là pin lithium ion nhiên liệu hydro tiết kiệm chi phí hơn.nhược điểm

1. Sự an toàn của hydro; mặc dù hydro được công chúng ưa chuộng như một nguồn năng lượng mới trong tương lai, nhưng tính an toàn của hydro vẫn đáng được quan tâm, mặc dù nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hệ số an toàn của hydro cao hơn xăng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người cho rằng bình hydro chỉ là một loại thuốc, vì vậy việc quảng bá nhiên liệu hydro vẫn cần được công khai mạnh mẽ.

2. Không có nhiều nguồn hydro: Vì không có nhiều hydro trong không khí trên trái đất nên mặc dù có thể thu được hydro bằng cách điện phân nước, nhưng việc tạo ra hydro bằng cách tiêu thụ điện không phải là một cách rất kinh tế. Tất nhiên, nếu ngành công nghiệp được mở rộng quy mô, chi phí sẽ tự nhiên giảm xuống, và vẫn còn một chặng đường dài phía trước.


3. Ngưỡng công nghệ cao đối với pin lithium ion nhiên liệu hydro: Nền kinh tế nước tôi đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao vẫn còn rất yếu và pin lithium ion nhiên liệu hydro hoàn toàn không cần đầu tư. Do đó, đất nước tôi đang sử dụng pin lithium ion nhiên liệu hydro. Trong lĩnh vực này, chưa có bất kỳ tiến bộ đáng kể nào, và nó sẽ chỉ được gặt hái nếu cần đầu tư mạnh mẽ.