Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, chi phí công suất năng lượng trung bình của bộ lưu trữ pin quy mô tiện ích của Hoa Kỳ đã nhanh chóng giảm từ 2.152 USD/kWh năm 2015 xuống còn 625 USD/kWh vào năm 2018. Tính đến cuối năm 2018, pin được lắp đặt công suất điện ở Hoa Kỳ là 869 MW (công suất tối đa mà pin có thể cung cấp tại một thời điểm nhất định) và dung lượng năng lượng của pin là 1.236 MWh (tổng năng lượng mà pin có thể lưu trữ).

Hoa Kỳ đã bổ sung 152 megawatt dung lượng lưu trữ pin vào năm 2019 và bổ sung 301 megawatt từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2020. Theo dữ liệu công suất mới theo kế hoạch được báo cáo bởi các nhà phát triển và chủ sở hữu nhà máy điện kể từ tháng 7 năm 2020, dự kiến ​​dung lượng lưu trữ pin sẽ tăng hơn 6.900 megawatt trong vài năm tới.

Các hệ thống lưu trữ pin lớn ngày càng được kết hợp với các nhà máy điện năng lượng tái tạo để cải thiện độ tin cậy và khả năng phục hồi của lưới điện. Vào năm 2019, công suất lắp đặt pin của California được xếp hạng đầu tiên trong tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, với chi phí lưu trữ pin trung bình là $1,522/kWh. Khoảng hai phần ba dung lượng lưu trữ pin của California được sử dụng để điều chỉnh tần số và các dịch vụ định hướng năng lượng cũng được cung cấp, bao gồm các dịch vụ phụ trợ, dịch vụ khởi động đen và giảm tắc nghẽn đường truyền.