Các hệ thống lưu trữ năng lượng của Junlee cung cấp khả năng lưu trữ năng lượng và quản lý đầu ra trong quá trình phát điện. Công nghệ pin lithium-ion và công nghệ phát điện năng lượng tái tạo tạo thành một hệ thống chung. Thông qua tính nhất quán ở mức cao của các tế bào và khả năng tính toán mạnh mẽ của BMS, Junlee cho phép quá trình phát điện khôi phục lưới điện ổn định, tối ưu hóa đường cong sản lượng điện, giảm thiểu năng lượng mặt trời và gió, cung cấp quán tính hệ thống và các chức năng điều chế tần số và cực đại , tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện, tối ưu hóa cơ cấu năng lượng.